LDP-7248DSS

SẢN PHẨM » Tổng đài LG-Ericson HQ

Bàn giám sát 48 phím LDP-7248DSS   Giá: Vui lòng liên hệ

Bàn giám sát 48 phím LDP-7248DSS

 Tính năng nổi bật:

  Bàn giám sát 48 phím LDP 6248DSS.

•  48 Phím chức năng 

•  Direct Station Selection

•  Sử dụng cho các dòng tổng đài LDK 1248, IP LDK60, LDK100, LDK300

Xuất xứ:  LG Ereicsson  – Korea

Bảo hành:  12 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ