KX-TDA1180

SẢN PHẨM » Tổng đài Panasonic dung lượng trung bình

Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1180   Giá: Vui lòng liên hệ

Card 08 trung kế  Panasonic  KX-TDA1180

 

Tính năng nổi bật:
•  Card mở rộng Panasonic KX-TDA1180 , dung lượng 08 Trung kế, tích hợp hiển thị số
•  Dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D.
 
Xuất xứ:  Panasonic – Vietnam 
Dung lượng: 08 Trung kế  

Bảo hành:  15 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ