KX-TE82491

SẢN PHẨM » Tổng đài Panasonic dung lượng nhỏ

Card DISA ghi âm lời chào Panasonic KX-TE82491   Giá: Vui lòng liên hệ

Card DISA ghi âm lời chào Panasonic  KX-TE82491

 

Tính năng nổi bật:
•  Card DISA ghi âm lời chào Panasonic KX-TE82491.
•  Dùng ghi âm lời chào, gọi trực tiếp máy nhánh.
• Dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824/TEB308.
 
Xuất xứ:  Panasonic – Vietnam
 
Bảo hành:  15 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ