LDP-7224D

SẢN PHẨM » Tổng đài LG-Ericson HQ

Điện thoại trực lễ tân LDP-7224D   Giá: Vui lòng liên hệ

Điện thoại trực lễ tân LDP-7224D

 Tính năng nổi bật:

  Điện thoại kỹ thuật số đa năng LDP-7224D.

•  24 phím đa năng màn hình LCD 3x24.
•  1 phím xoay đa năng Navigation .

•  3 phím Soft-Key.

•  Chức năng lập trình.

•  Sử dụng cho các dòng tổng đài LDK 1248, IP LDK60, LDK100, LDK300.

Xuất xứ:  LG Ereicsson  – Korea

Bảo hành:  12 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ