LG-Ericson SOHO

SẢN PHẨM » Tổng đài LG-Ericson HQ

LG-Ericsson Aria SOHO (3 CO – 8 máy nhánh)   Giá: Vui lòng liên hệ

LG-Ericsson Aria SOHO (3 CO – 8 máy nhánh)

 Tính năng nổi bật:

•  Dung lượng 03 trung kế - 08 máy nhánh.

 Có thể nâng cấp lên dung lượng tối đa 12 trung kế - 48 máy nhánh, các dung lượng có thể nâng cấp lên là:

            • 03 trung kế - 16 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

            • 06 trung kế - 16 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

            • 06 trung kế - 24 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

            • 09 trung kế - 32 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

            • 09 trung kế - 40 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

• 12 trung kế - 40 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

• 12 trung kế - 48 máy nhánh. Vui lòng gọi: 0909.179.689

•  Tích hợp hiển thị số gọi đến trung kế và máy nhánh.

•  Hạn chế gọi đi quốc tế, liên tỉnh, di động bằng mã số cá nhân cho từng người sử dụng.

•  Hạn chế thời gian gọi ra cho mỗi cuộc gọi.

•  Tự động chèn mã 171, 177,178,... khi gọi liên tỉnh, quốc tế .

•  Chức năng quản lý cước cho từng máy lẻ của hệ thống tổng đài. (mua thêm).

•  Thiết kế sẵn cổng để gắn nguồn Acqui back up khi mất điện lưới.

 

Xuất xứ:  LG Ereicsson  – Thailand

Dung lượng:  03 Trung kế  - 08 máy nhánh. Có thể nâng cấp.

Bảo hành:  15 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ