Panasonic KX-TDA100D

SẢN PHẨM » Tổng đài Panasonic dung lượng trung bình

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)   Giá: Vui lòng liên hệ

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)

 

Tính năng nổi bật:
•  Tích hợp sẵn 08 trung kế - 24 máy nhánh, tích hợp hiển thị số.
•  Dung lượng tối đa 112 trung kế - 124 máy nhánh.
• Tích hợp sẵn card nguồn.
• Tích hợp sẵn 4 Port Digital (gắn bàn lập trình và bàn giám sát).
• Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh.
•  Hạn chế gọi đi quốc tế, liên tỉnh, di động bằng mã số cá nhân cho từng người sử dụng.
•  Hạn chế thời gian gọi ra cho mỗi cuộc gọi.
•  Có tối đa 1000 mã cá nhân trên hệ thống.
•  Tự động chèn mã 171, 177,178,... khi gọi liên tỉnh, quốc tế .
•  Chức năng quản lý cước cho từng máy lẻ của hệ thống tổng đài. (mua thêm).
•  Thiết kế sẵn cổng để gắn nguồn Acqui back up khi mất điện lưới.
 
Xuất xứ:  Panasonic – Vietnam 
Dung lượng: tối đa112 Trung kế - 120 máy nhánh. 
Bảo hành:  15 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ