tai nghe bộ đàm Motorola

SẢN PHẨM » Tai nghe bộ đàm

Tai nghe có vành tai   Giá: Vui lòng liên hệ

Tai nghe có vành tai

 

Model: tai nghe bộ đàm
Sử dụng: tai nghe cho bộ đàm:
-  Motorola GP328, GP338, GP3188, XirP3688, GP2000s, CP1660, CP1300, CP1100, MagOne A8..
-  Kenwood TK-2107, TK-2207, TH-255A, TK-2000/3000, TK-2307/3307, TK-2407/3407.
-  Icom IC-V8, IC-V82, IC-V80, IC-F3003/3002, IC-F4003/4002, IC-F14, IC-F1000/2000.
-  HYT TC-500, TC-600, TC-508, TC-580, TC-518, TC-618, TC-700.
- Lisheng LS-5500, LS-7500, LS-8500, LS-950, LS-980.
- Baofeang: BF-668.
- YANTON: T-350, T-518, T-800.
- TID: TD-V5, TD-V30, TD-V90.
Xuất xứ : China.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ