» Tổng đài LG-Ericson | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Tổng đài LG-Ericson HQ

LG-Ericsson Aria SOHO (3 CO – 8 máy nhánh)

LG-Ericsson Aria SOHO (3 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 03 trung kế - 8 máy nhánh, Khả năng nâng cấp tối đa: 12 trung kế - 48 máy nhánh. Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến.
Điện thoại trực lễ tân LDP-7208D

Điện thoại trực lễ tân LDP-7208D   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài LG-Ericsson có 08 phím giám sát cho lễ tân.
Điện thoại trực lễ tân LDP-7224D

Điện thoại trực lễ tân LDP-7224D   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài LG-Ericsson có 24 phím giám sát cho lễ tân.
Bàn giám sát 48 phím LDP-7248DSS

Bàn giám sát 48 phím LDP-7248DSS   Vui lòng liên hệ

Bàn giám sát DSS 48 phím cho tổng đài LG-Ericsson