» Tổng đài | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Tổng đài Panasonic

Panasonic KX-TEB308 (3 CO – 08 máy nhánh)

Panasonic KX-TEB308 (3 CO – 08 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 3 trung kế và 8 máy nhánh. Không thể mở rộng để nâng cấp dung lượng. Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng lên tới 960 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng lên tới 960 máy nhánh   Vui lòng liên hệ

Tổng đài VoIP KX-TDA 600. Dung lượng mở rộng tối đa 960 máy nhánh, hệ thống đầy đủ bao gồm 01 khung chính KX-TDA600 và 03 khung mở rộng KX-TDA620, Tùy theo nhu cầu dử dụng mà có các cấu hình khác nhau. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Panasonic  KX-TES824 (3 CO – 8 máy nhánh)

Panasonic KX-TES824 (3 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 3 trung kế 8 máy nhánh. Dung lượng mở rộng tối đa là 08 trung kế - 24 máy nhánh.Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài Panassonic KX-TDA100D.Tích hợp sẵn 08 Trung kế - 24 máy nhánh, 4 Port Digital. Có khả năng nâng cấp lên 120 máy nhánh. Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh. Dòng sản phẩm mới nhất của Panasonic năm 2012. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Điện thoại trực lễ tân KX-T7730

Điện thoại trực lễ tân KX-T7730   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, có 12 phím giám sát cho lễ tân. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng

Tổng đài Adsun

Adsun FX-106 (1 CO – 6 máy nhánh)

Adsun FX-106 (1 CO – 6 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 01 trung kế và 06 máy nhánh, Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông Ngày/Đêm/Trưa, Mất điện vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Adsun FX-208PC (2 CO – 8 máy nhánh)

Adsun FX-208PC (2 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 02 trung kế và 08 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông Ngày/Đêm/Trưa, Mất điện vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Tổng đài Adsun FX-312PC (3CO – 12 máy nhánh)

Tổng đài Adsun FX-312PC (3CO – 12 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 03 trung kế và 12 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Adsun FX-432PC (4 CO – 16 máy nhánh)

Adsun FX-432PC (4 CO – 16 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 04 trung kế - 16 máy nhánh, nâng cấp tối đa: 04 trung kế - 32 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Tổng đài Adsun FX-864PC (8CO – 32 máy nhánh)

Tổng đài Adsun FX-864PC (8CO – 32 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 08 trung kế - 32 máy nhánh, nâng cấp tối đa 08 trung kế - 64 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).