» Tổng đài Adsun | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Tổng đài Adsun - Thiết kế của người Việt

Adsun FX-106 (1 CO – 6 máy nhánh)

Adsun FX-106 (1 CO – 6 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 01 trung kế và 06 máy nhánh, Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông Ngày/Đêm/Trưa, Mất điện vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Adsun FX-208PC (2 CO – 8 máy nhánh)

Adsun FX-208PC (2 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 02 trung kế và 08 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông Ngày/Đêm/Trưa, Mất điện vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Tổng đài Adsun FX-312PC (3CO – 12 máy nhánh)

Tổng đài Adsun FX-312PC (3CO – 12 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 03 trung kế và 12 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Adsun FX-432PC (4 CO – 16 máy nhánh)

Adsun FX-432PC (4 CO – 16 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 04 trung kế - 16 máy nhánh, nâng cấp tối đa: 04 trung kế - 32 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Tổng đài Adsun FX-864PC (8CO – 32 máy nhánh)

Tổng đài Adsun FX-864PC (8CO – 32 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 08 trung kế - 32 máy nhánh, nâng cấp tối đa 08 trung kế - 64 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Tổng đài Adsun GX-832PC (4CO – 16 máy nhánh)

Tổng đài Adsun GX-832PC (4CO – 16 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 4 trung kế và 16 máy nhánh, nâng cấp tối đa 08 trung kế - 32 máy nhánh , 50 account codes. Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in, Lời chào tự động tích hợp sẵn.
Từ khoá: bo dam, bộ đàm, thuê bộ đàm, Hytera HYT, bộ đàm Hytera HYT, thue bo dam, bo dam Motorola, bộ đàm motorola, bo dam kenwood, bộ đàm kenwood, bo dam icom, bộ đàm icom, motorola, kenwood, icom, bo dam lisheng, bộ đàm lisheng, lisheng, bo dam chong chay no, bộ đàm chống cháy nổ, bo dam hang hai, bộ đàm hàng hải, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm cũ, tai nghe bộ đàm, pin bộ đàm, sạc bộ đàm, anten bộ đàm, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm giá rẻ, HYT TC-508, HYT TC-580, Hytera HYT TC-580, Hytera HYT TC-508, Yanton, bộ đàm Yanton, bo dam yanton, Yanton T-350, Yanton T-518, TID, TID TD-V5, TID V5, TID TD V5, TID TD-V30, TID TD V30, TID V30, Máy bộ đàm SFE, Bộ đàm SFE, Máy bộ đàm SFE S510, SFE S510, Máy bộ đàm SFE S780H, SFE S780H, S780H, S510, Máy bộ đàm SFE S890Plus, bộ đàm SFE S890Plus, SFE S890Plus, SFE S890 Plus, SFE S890, bộ đàm SFE S890 Plus, bộ đàm Motorola VX-261, bo dam Motorola VX-261, motorola VX-261, Motorola VX261, VX-261, VX261, bộ đàm Motorola VX-264, bo dam Motorola VX-264, motorola VX-264, Motorola VX264, VX-264, VX264, bộ đàm Motorola VZ-20, bo dam Motorola VZ20, VZ-20, VZ20, bộ đàm Motorola VZ-28, bo dam Motorola VZ28, VZ-28, VZ28, tid q9, bo dam tid q9, bộ đàm tid Q9, TID TD-q9, bộ đàm sfe ST50, sfe ST50, EVX-261, EVX261, motorola EVX-261, motorola EVX261, bộ đàm motorola EVX-261, bộ đàm motorola EVX261, BD618, Hytera BD618, bộ đàm Hytera BD618, ,