» Tổng đài Adsun | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Tổng đài Adsun - Thiết kế của người Việt

Adsun FX-106 (1 CO – 6 máy nhánh)

Adsun FX-106 (1 CO – 6 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 01 trung kế và 06 máy nhánh, Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông Ngày/Đêm/Trưa, Mất điện vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Adsun FX-208PC (2 CO – 8 máy nhánh)

Adsun FX-208PC (2 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 02 trung kế và 08 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông Ngày/Đêm/Trưa, Mất điện vẫn thực hiện cuộc gọi bình thường.
Tổng đài Adsun FX-312PC (3CO – 12 máy nhánh)

Tổng đài Adsun FX-312PC (3CO – 12 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 03 trung kế và 12 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Adsun FX-432PC (4 CO – 16 máy nhánh)

Adsun FX-432PC (4 CO – 16 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 04 trung kế - 16 máy nhánh, nâng cấp tối đa: 04 trung kế - 32 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Tổng đài Adsun FX-864PC (8CO – 32 máy nhánh)

Tổng đài Adsun FX-864PC (8CO – 32 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Khung chính tổng đài có dung lượng cơ bản 08 trung kế - 32 máy nhánh, nâng cấp tối đa 08 trung kế - 64 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
Tổng đài Adsun GX-832PC (4CO – 16 máy nhánh)

Tổng đài Adsun GX-832PC (4CO – 16 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 4 trung kế và 16 máy nhánh, nâng cấp tối đa 08 trung kế - 32 máy nhánh , 50 account codes. Hiển thị số gọi đến (option). Giám sát các cuộc gọi. Lập trình bằng máy tính, kết nối trực tiếp với máy in, Lời chào tự động tích hợp sẵn.