» Tổng đài Panasonic | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Tổng đài Panasonic dung lượng nhỏ

Panasonic KX-TEB308 (3 CO – 08 máy nhánh)

Panasonic KX-TEB308 (3 CO – 08 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 3 trung kế và 8 máy nhánh. Không thể mở rộng để nâng cấp dung lượng. Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Panasonic KX-TES824 (3 CO – 8 máy nhánh)

Panasonic KX-TES824 (3 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 3 trung kế 8 máy nhánh. Dung lượng mở rộng tối đa là 08 trung kế - 24 máy nhánh.Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Điện thoại trực lễ tân KX-T7730

Điện thoại trực lễ tân KX-T7730   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, có 12 phím giám sát cho lễ tân. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng
Card mở rộng Panasonic KX-TE82474 (8 máy nhánh)

Card mở rộng Panasonic KX-TE82474 (8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824. Dung lượng sau khi mở rộng: 03 máy nhánh - 16 máy nhánh. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng Panasonic KX-TE82480 (2 CO – 8 máy nhánh)

Card mở rộng Panasonic KX-TE82480 (2 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 02 Trung kế - 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824. Dung lượng sau khi mở rộng: 05 máy nhánh - 16 máy nhánh. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 ( 3CO – 8 máy nhánh)

Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 ( 3CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 03 Trung kế - 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824. Dung lượng sau khi mở rộng: 06 máy nhánh - 16 máy nhánh. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card hiển thị số KX-TE82493/KX-TE82494

Card hiển thị số KX-TE82493/KX-TE82494   Vui lòng liên hệ

Card hiển thị số cho tổng đài Panasonic KX-TES824/TEB308. Cho phép hiển thị thông tin số điện thoại khách hàng trên điện thoại. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng.
Card DISA ghi âm lời chào Panasonic KX-TE82491

Card DISA ghi âm lời chào Panasonic KX-TE82491   Vui lòng liên hệ

Tổng đài Panasonic dung lượng trung bình

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài Panassonic KX-TDA100D.Tích hợp sẵn 08 Trung kế - 24 máy nhánh, 4 Port Digital. Có khả năng nâng cấp lên 120 máy nhánh. Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh. Dòng sản phẩm mới nhất của Panasonic năm 2012. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Điện thoại trực lễ tân KX-DT333X

Điện thoại trực lễ tân KX-DT333X   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100D, KX-TDA100/200, KX-TDA600 có 24 phím giám sát cho lễ tân. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng
Bàn giám sát 60 phím DSS KX-DT390X

Bàn giám sát 60 phím DSS KX-DT390X   Vui lòng liên hệ

Bàn giám sát DSS 60 phím cho tổng đài KX-TDA100D, KX-TDA100/200, KX-TDA600. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng
Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1180

Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1180   Vui lòng liên hệ

Card 08 Trung kế, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1186

Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1186   Vui lòng liên hệ

Card 08 Trung kế, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D, gắn trên card KX-TDA1180. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176

Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 16 máy nhánh, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Tích hợp hiển thị số. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 24 máy nhánh Panasonic KX-TDA1178

Card mở rộng 24 máy nhánh Panasonic KX-TDA1178   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 24 máy nhánh, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Tích hợp hiển thị số. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng

Tổng đài Panasonic dung lượng lớn

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng lên tới 960 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng lên tới 960 máy nhánh   Vui lòng liên hệ

Tổng đài VoIP KX-TDA 600. Dung lượng mở rộng tối đa 960 máy nhánh, hệ thống đầy đủ bao gồm 01 khung chính KX-TDA600 và 03 khung mở rộng KX-TDA620, Tùy theo nhu cầu dử dụng mà có các cấu hình khác nhau. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng