KX-TE82474

SẢN PHẨM » Tổng đài Panasonic dung lượng nhỏ

Card mở rộng Panasonic KX-TE82474 (8 máy nhánh)   Giá: Vui lòng liên hệ

Card mở rộng Panasonic  KX-TE82474 (8 máy nhánh)

 

Tính năng nổi bật:
•  Card mở rộng Panasonic KX-TE82474 , dung lượng 08 máy nhánh.
•  Dùng nâng cấp cho tổng đài Panasonic KX-TES824.
• Dung lượng sau khi nâng cấp là: 03 Trung kế - 16 máy nhánh.
 
Xuất xứ:  Panasonic – Vietnam.
Dung lượng: 08 máy nhánh.  
Bảo hành:  15 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ