» Anten bộ đàm | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Anten Motorola

Anten Motorola VHF

Anten Motorola VHF   Vui lòng liên hệ

Anten Motorola VHF dùng cho các dòng bộ đàm Motorola VHF. Xuất xứ: Motorola
Anten Motorola UHF

Anten Motorola UHF   Vui lòng liên hệ

Anten Motorola UHF sử dụng cho các dòng bộ đàm Motorola UHF. Xuất xứ: Motorola

Anten Kenwood

Anten Kenwood VHF

Anten Kenwood VHF   Vui lòng liên hệ

Anten Kenwood VHF sử dụng cho các dòng bộ đàm Kenwood VHF. Xuất xứ: Kenwood
Anten Kenwood UHF

Anten Kenwood UHF   Vui lòng liên hệ

Anten Kenwood UHF sử dụng cho các dòng bộ đàm Kenwood UHF. Xuất xứ: Kenwood

Anten Icom

Anten Icom dòng V

Anten Icom dòng V   Vui lòng liên hệ

Anten Icom cho các dòng Icom IC-V8, IC-V80. Xuất xứ: Icom
Anten Icom dòng U

Anten Icom dòng U   Vui lòng liên hệ

Anten Icom dòng U cho dòng bộ đàm Icom IC-U82. Xuất xứ: Icom
Anten Icom dòng F

Anten Icom dòng F   Vui lòng liên hệ

Anten Icom dòng F cho dòng bộ đàm Icom IC-F4003, IC-F3003, ... Xuất xứ: Icom

Anten đế từ gắn xe

Anten đế từ gắn xe VHF

Anten đế từ gắn xe VHF   Vui lòng liên hệ

Anten đế từ gắn xe VHF dùng cho các máy gắn xe Taxi, xe khách, xe chuyên dùng. Xuất xứ: Taiwan
Anten đế từ gắn xe UHF

Anten đế từ gắn xe UHF   Vui lòng liên hệ

Anten đế từ gắn xe UHF dùng cho các máy gắn xe Taxi, xe khách, xe chuyên dùng. Xuất xứ: Taiwan

Anten Máy trạm - Repeater

Anten Diamond F22

Anten Diamond F22   Vui lòng liên hệ

Anten Diamon F22 VHF sử dụng cho Máy trạm, Repeater Motorola, Kenwood, Icom. Xuất xứ: Japan
Anten trạm Maxrad

Anten trạm Maxrad   Vui lòng liên hệ

Anten trạm Maxrad UHF/VHF sử dụng cho Máy trạm, Repeater Motorola, Kenwood, Icom. Xuất xứ: USA
Anten Deceibel

Anten Deceibel   Vui lòng liên hệ

Anten trạm Deceibel UHF/VHF sử dụng cho Máy trạm, Repeater Motorola, Kenwood, Icom. Xuất xứ: USA/Mexico