Tin tức | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

TIN TỨC

  • Hướng dẫn sạc pin máy bộ đàm đúng kỹ thuật (3:44 pm, 02-10-2012)

  • Giống như các thiết bị điện tử có sử dụng pin sạc khác, máy bộ đàm cầm tay cũng sử dụng pin sạc để duy trì tình trạng hoạt động. Dưới đây là những hướng dẫn kỹ thuật về cách sạc, xả, sử dụng và bảo quản pin sạc của các thiết bị điện tử viễn thông nói chung và máy bộ đàm nói riêng.
  • Định nghĩa máy bộ đàm chống cháy nổ (3:38 pm, 02-10-2012)

  • Máy bộ đàm chống cháy nổ là phương tiện thông tin liên lạc hai chiều chuyên dụng, được sản xuất dùng riêng cho các môi trường công việc nguy hiểm dễ phát sinh cháy nổ như: xăng dầu, hóa chất, khí đốt,… Thiết bị đáp ứng đây đủ các chỉ số an toàn chống cháy nổ của Hiệp hội nghiên cứu chống cháy nổ trong nhà máy – FMRC.
 
Từ khoá: bo dam, bộ đàm, thuê bộ đàm, Hytera HYT, bộ đàm Hytera HYT, thue bo dam, bo dam Motorola, bộ đàm motorola, bo dam kenwood, bộ đàm kenwood, bo dam icom, bộ đàm icom, motorola, kenwood, icom, bo dam lisheng, bộ đàm lisheng, lisheng, bo dam chong chay no, bộ đàm chống cháy nổ, bo dam hang hai, bộ đàm hàng hải, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm cũ, tai nghe bộ đàm, pin bộ đàm, sạc bộ đàm, anten bộ đàm, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm giá rẻ, HYT TC-508, HYT TC-580, Hytera HYT TC-580, Hytera HYT TC-508, Yanton, bộ đàm Yanton, bo dam yanton, Yanton T-350, Yanton T-518, TID, TID TD-V5, TID V5, TID TD V5, TID TD-V30, TID TD V30, TID V30, Máy bộ đàm SFE, Bộ đàm SFE, Máy bộ đàm SFE S510, SFE S510, Máy bộ đàm SFE S780H, SFE S780H, S780H, S510, Máy bộ đàm SFE S890Plus, bộ đàm SFE S890Plus, SFE S890Plus, SFE S890 Plus, SFE S890, bộ đàm SFE S890 Plus, bộ đàm Motorola VX-261, bo dam Motorola VX-261, motorola VX-261, Motorola VX261, VX-261, VX261, bộ đàm Motorola VX-264, bo dam Motorola VX-264, motorola VX-264, Motorola VX264, VX-264, VX264, bộ đàm Motorola VZ-20, bo dam Motorola VZ20, VZ-20, VZ20, bộ đàm Motorola VZ-28, bo dam Motorola VZ28, VZ-28, VZ28, tid q9, bo dam tid q9, bộ đàm tid Q9, TID TD-q9, bộ đàm sfe ST50, sfe ST50, EVX-261, EVX261, motorola EVX-261, motorola EVX261, bộ đàm motorola EVX-261, bộ đàm motorola EVX261, BD618, Hytera BD618, bộ đàm Hytera BD618, ,