» Bộ sạc bộ đàm | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Sạc Motorola

Sạc bộ đàm Motorola

Sạc bộ đàm Motorola   Vui lòng liên hệ

Sạc bộ đàm Motorola GP338, GP328, GP3188, GP2000s, CP1660, CP1300, CP1100, MagOne A8, SMP418. Xuất xứ: Motorola
Sạc đa hộc Motorola

Sạc đa hộc Motorola   Vui lòng liên hệ

Sạc đa hộc Motorola với 6 hộc sạc Pin bộ đàm Motoorla GP338/GP328. Xuất xứ: Motorola

Sạc Kenwood

Sạc bộ đàm Kenwood

Sạc bộ đàm Kenwood   Vui lòng liên hệ

Sạc bộ đàm Kenwoood: TK-2107, TK-2207, TK-2000, TK-3000, TH-255A, TK-3107s, TH-K2AT, TH-K4AT. Xuất xứ: Kenwood

Sạc Icom

Sạc bộ đàm Icom

Sạc bộ đàm Icom   Vui lòng liên hệ

Sạc bộ đàm Icom: IC-V8, IC-V82/U82, IC-V85, IC- V80/U80/G80, IC-F11/-F14/15, IC- F3003/F3002, IC-F4003/F4002, IC-F4021T. Xuất xứ: Icom

Sạc HYT

Sạc bộ đàm Hytera  HYT

Sạc bộ đàm Hytera HYT   Vui lòng liên hệ

Sạc bộ đàm Hyter HYT: TC-500, TC-600, TC-580, TC-508. Xuất xứ: HYT

Sạc Lisheng

Sạc bộ đàm Lisheng

Sạc bộ đàm Lisheng   Vui lòng liên hệ

Sạc bộ đàm Lisheng: LS-7500, LS-5500, LS-8500. Xuất xứ: Lisheng