Giải pháp | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

GIẢI PHÁP » Giải pháp điện thoại miễn phí

  • Giải pháp thực hiện cuộc gọi miễn phí giữa các điểm & chi nhánh (4:26 pm, 25-09-2011)

  • Giải pháp kết nối các tổng đài Panasonic KX-TDE.Giữa máy nhánh và tổng đài là giao diện IP, hệ thống mạng thoại và mạng máy tính có thể đồng nhất. Máy nhánh SIP là máy nhánh IP theo chuẩn SIP, chuẩn SIP là một giao thức phổ biến và ưu việt của VoIP. Máy nhánh SIP bao gồm SIP phone và SIP softphone. Giải pháp kết nối tổng đài KX-TDE và máy nhánh SIP