» Máy trạm - gắn xe | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Máy trạm Motorola

Máy bộ đàm gắn xe Motorola VX-2200

Máy bộ đàm gắn xe Motorola VX-2200   Vui lòng liên hệ

VX-2200 - Sản phẩm mới 2018, thay thế GM338, GM3688, GM3188 .Máy bộ đàm dùng cho trạm điều phối hoặc gắn xe, chất lượng âm thanh rõ ràng, công suất lớn 50W, thiết kế tay micro thuận tiện trong liên lạc. . Bảo hành 24 tháng. Xuất xứ Motorola China.
Máy bộ đàm di động gắn xe Motorola GM338

Máy bộ đàm di động gắn xe Motorola GM338   Vui lòng liên hệ

Máy bộ đàm dùng cho trạm điều phối hoặc gắn xe, chất lượng âm thanh rõ ràng, công suất lớn 45W, thiết kế tay micro thuận tiện trong liên lạc. . Bảo hành 24 tháng. Xuất xứ Motorola Malaysia
Máy bộ đàm di động gắn xe Motorola GM3188

Máy bộ đàm di động gắn xe Motorola GM3188   Vui lòng liên hệ

Đã ngừng sản xuất, thay thế bằng model mới VX-2200
Máy bộ đàm di động gắn xe Motorola GM3688

Máy bộ đàm di động gắn xe Motorola GM3688   Vui lòng liên hệ

Đã ngừng sản xuất, thay thế bằng Model VX-2200

Máy trạm Kenwood

Máy bộ đàm gắn xe  Kenwood TM-271A

Máy bộ đàm gắn xe Kenwood TM-271A   Vui lòng liên hệ

Máy bộ đàm dùng cho trạm điều phối hoặc gắn xe, chất lượng âm thanh rõ ràng, công suất lớn 60W, thiết kế tay micro thuận tiện trong liên lạc. . Bảo hành 12 tháng. Xuất xứ Kenwood Singapore

Máy trạm Icom

Máy bộ đàm trạm chính gắn xe ICOM IC-2200H

Máy bộ đàm trạm chính gắn xe ICOM IC-2200H   Vui lòng liên hệ

Máy bộ đàm dùng cho trạm điều phối hoặc gắn xe, chất lượng âm thanh rõ ràng, công suất lớn 65W, thiết kế tay micro thuận tiện trong liên lạc. . Bảo hành 12 tháng. Xuất xứ Icom Japan