Giải pháp | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

GIẢI PHÁP » Ghi âm điện thoại

  • Giải pháp ghi âm điện thoại (3:50 pm, 25-09-2011)

  • Bạn có những cuộc nói chuyện quan trọng, bạn thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, bạn cần ghi âm cuộc phỏng vấn, bạn cần kiểm soát nội dung cuộc gọi ra vào của công ty, bạn cần kiểm soát việc gọi đi và gọi đến của bọn trẻ... Tất cả các vấn đề trên được giải quyết bằng hệ thống ghi âm tự động.