» Cáp bộ đàm | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Cáp bộ đàm

Cáp bộ đàm RG8

Cáp bộ đàm RG8   Vui lòng liên hệ

Cáp bộ đàm RG8, sử dụng cho Máy trạm, Repeater. Xuất xứ: Taiwan/China
Cáp bộ đàm 1/2

Cáp bộ đàm 1/2   Vui lòng liên hệ

Cáp bộ đàm 1/2" sử dụng cho Máy trạm, Repeater. Xuất xứ: Taiwan/china.