» Pin bộ đàm | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Pin Motorola

Pin Motorola GP338/328

Pin Motorola GP338/328   Vui lòng liên hệ

Pin PMNN4097 cho Motorola GP338/328, dung lượng 1450 mAh Ni-MH. Bảo hành: 12 tháng
Pin Motorola GP338/328 IS chống cháy nổ

Pin Motorola GP338/328 IS chống cháy nổ   Vui lòng liên hệ

Pin HNN9010 cho Motorola GP338/328 IS chống cháy nổ, dung lượng 1800 mAh Ni-MH. Bảo hành: 12 tháng
Pin Motorola GP3188

Pin Motorola GP3188   Vui lòng liên hệ

Pin PMNN4098/NNTN4851 cho Motorola GP3188, dung lượng 1400 mAh Ni-MH. Bảo hành: 12 tháng
Pin Motorola GP3188 Li-On

Pin Motorola GP3188 Li-On   Vui lòng liên hệ

Pin NNTN4497 cho Motorola GP3188, dung lượng 2200 mAh Li-On. Bảo hành: 12 tháng
Pin Motorola GP2000s

Pin Motorola GP2000s   Vui lòng liên hệ

Pin PMNN4063 cho Motorola GP2000s, dung lượng 1500 mAh Ni-MH. Bảo hành: 12 tháng
Pin Motorola CP1660/1300

Pin Motorola CP1660/1300   Vui lòng liên hệ

Pin PMNN4081A cho Motorola CP1660, Dung lượng 1500 mAh Li-On. Bào hành: 12 tháng
Pin Motorola MagOne A8

Pin Motorola MagOne A8   Vui lòng liên hệ

Pin PMNN4071 cho Motorola MagOne A8, dung lượng 1200 mAh Ni-MH. Bảo hành: 06 tháng
Pin Motorola MagOne A8 Li-On

Pin Motorola MagOne A8 Li-On   Vui lòng liên hệ

Pin PMNN4075 cho Motorola MagOne A8 , dung lượng 1500 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng
Pin Motorola CP1100 Li-On

Pin Motorola CP1100 Li-On   Vui lòng liên hệ

Pin 6080384X65 cho Motorola CP1100, dung lượng 1100 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng

Pin Kenwood

Pin Kenwood TK-2107

Pin Kenwood TK-2107   Vui lòng liên hệ

Pin Kenwood KNB15A cho TK-2107, dung lượng 1100 mAh Ni-cd. Bảo hành: 06 tháng
Pin Kenwood TK-2207

Pin Kenwood TK-2207   Vui lòng liên hệ

Pin Kenwood KNB-29N cho TK-2207, dung lượng 1500 mAh Ni-MH. Bảo hành: 06 tháng
Pin Kenwood TH-255A

Pin Kenwood TH-255A   Vui lòng liên hệ

Pin Kenwood BP-43N cho TH-255A, dung lượng 1100 mAh Ni-MH Bảo hành: 06 tháng
Pin Kenwood TK-2168

Pin Kenwood TK-2168   Vui lòng liên hệ

Pin Kenwood KNB-25A cho TK-2168, dung lượng 1200 mAh Ni-cd. Bảo hành: 06 tháng
Pin Kenwood TK-2000/3000

Pin Kenwood TK-2000/3000   Vui lòng liên hệ

Pin Kenwood KNB-63L cho TK-2000/3000, dung lượng 1130 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng

Pin Icom

Pin BP-222 Icom IC-V8/V82/F11

Pin BP-222 Icom IC-V8/V82/F11   Vui lòng liên hệ

Pin BP-222 cho Icom IC-V8/V82/F11, dung lượng 600 mAh Ni-cd. Bảo hành: 06 tháng
Pin BP-209N Icom IC-V8/V82/F11

Pin BP-209N Icom IC-V8/V82/F11   Vui lòng liên hệ

Pin BP-209N cho Icom IC-V8/V82/F11, dung lượng 1100 mAh Ni-cd. Bảo hành: 06 tháng
Pin BP-264 Icom IC-V80/U80

Pin BP-264 Icom IC-V80/U80   Vui lòng liên hệ

Pin BP-264 cho Icom IC-V80/U80, dung lượng 1400 mAh Ni-MH. Bảo hành: 12 tháng
Pin BP-265 Icom IC-F3003/F4003

Pin BP-265 Icom IC-F3003/F4003   Vui lòng liên hệ

Pin BP-265 cho Icom IC-F3003/F4003, dung lượng 1900 mAh Li-On. Bảo hành: 12 tháng
Pin BP-227 Icom IC-M88

Pin BP-227 Icom IC-M88   Vui lòng liên hệ

Pin BP-227 cho Icom IC-M88, dung lượng 1700 mAh Li-On. Bảo hành: 12 tháng
Pin BP-227M Icom IC-M88FM chống cháy nổ

Pin BP-227M Icom IC-M88FM chống cháy nổ   Vui lòng liên hệ

Pin BP-227M cho Icom IC-M88FM chống cháy nổ, dung lượng 1850 mAh Li-On. Bảo hành: 12 tháng

Pin HYT

Pin HYT TC500

Pin HYT TC500   Vui lòng liên hệ

Pin BH1104 cho HYT TC500, dung lượng 1100 mAh Ni-MH. Bảo hành: 06 tháng
Pin HYT TC600

Pin HYT TC600   Vui lòng liên hệ

Pin BL2013 cho HYT TC600, dung lượng 1250 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng
Pin Hytera HYT BL1719 cho TC580/ TC508

Pin Hytera HYT BL1719 cho TC580/ TC508   Vui lòng liên hệ

Pin BL1719 cho Hytera HYT TC580/TC508, dung lượng 1650 mAh Li-ion. Bảo hành: 06 tháng

Pin Lisheng

Pin Lisheng LS-7500

Pin Lisheng LS-7500   Vui lòng liên hệ

Pin LS-L30 cho Lisheng LS-7500, dung lượng 1200 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng
Pin Lisheng LS-5500

Pin Lisheng LS-5500   Vui lòng liên hệ

Pin LS-5500 cho Lisheng LS-5500, dung lượng 1200 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng
Pin Lisheng LS-8500

Pin Lisheng LS-8500   Vui lòng liên hệ

Pin BL-885 cho Lisheng LS-8500, dung lượng 1200 mAh Li-On. Bảo hành: 06 tháng

Pin KYD