Giải pháp | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

GIẢI PHÁP » Tòa Nhà Thông Minh

  • Giải pháp tòa nhà thông minh (4:17 pm, 25-09-2011)

  • Một tòa nhà thông minh được trang bị cơ sở hạ tầng viễn thông cho phép nó phản ứng liên tục và thích ứng với những điều kiện thay đổi, sử dụng các nguồn tài nguyên hiệu quả hơn và làm tăng sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng. Một tòa nhà thông minh đem lại những lợi ích này qua các hệ thống điều khiển tự động như: hệ thống HVAC (hệ thống thông gió và điều hòa không khí)