KX-TG2511

SẢN PHẨM » Điện thoại không dây Panasonic

Dectphone Eco Panasonic KX-TG2511   Giá: Vui lòng liên hệ

Dectphone Eco Panasonic KX-TG2511

 Tính năng nổi bật:

•  Điện thoại Dect thế hệ ECO, màn hình LCD.

•  Có Speakerphone trên tay con.
•  Danh bạ lưu 50 tên và số.
•  Chức năng khóa phím.
•  Thời gian thoại 18 giờ, thời gian chờ ln6 tới 170 giờ.
•  Mở rộng 6 tay con

Xuất xứ:  Panasonic – China

Bảo hành:  12 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ