KX-TDA1176

SẢN PHẨM » Tổng đài Panasonic dung lượng trung bình

Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176   Giá: Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 16 máy nhánh  Panasonic  KX-TDA1176

 

Tính năng nổi bật:
•  Card mở rộng Panasonic KX-TDA1176 , dung lượng 16 Máy nhánh , tích hợp hiển thị số
•  Dùng mở rộng 16 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D.
 
Xuất xứ:  Panasonic – Vietnam 
Dung lượng: 16 Máy nhánh 
Bảo hành:  15 tháng.

 

Nội dung cam kết đang nhập liệu

SẢN PHẨM KÈM THEO

Vui lòng liên hệ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ