» Tổng đài Panasonic | Công Ty TNHH Vô Tuyến Điện Viễn Tín

Tổng đài Panasonic dung lượng nhỏ

Panasonic KX-TEB308 (3 CO – 08 máy nhánh)

Panasonic KX-TEB308 (3 CO – 08 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 3 trung kế và 8 máy nhánh. Không thể mở rộng để nâng cấp dung lượng. Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Panasonic KX-TES824 (3 CO – 8 máy nhánh)

Panasonic KX-TES824 (3 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài 3 trung kế 8 máy nhánh. Dung lượng mở rộng tối đa là 08 trung kế - 24 máy nhánh.Có sẵn chức năng trả lời tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Điện thoại trực lễ tân KX-T7730

Điện thoại trực lễ tân KX-T7730   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, có 12 phím giám sát cho lễ tân. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng
Card mở rộng Panasonic KX-TE82474 (8 máy nhánh)

Card mở rộng Panasonic KX-TE82474 (8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824. Dung lượng sau khi mở rộng: 03 máy nhánh - 16 máy nhánh. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng Panasonic KX-TE82480 (2 CO – 8 máy nhánh)

Card mở rộng Panasonic KX-TE82480 (2 CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 02 Trung kế - 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824. Dung lượng sau khi mở rộng: 05 máy nhánh - 16 máy nhánh. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 ( 3CO – 8 máy nhánh)

Card mở rộng Panasonic KX-TE82483 ( 3CO – 8 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 03 Trung kế - 08 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TES824. Dung lượng sau khi mở rộng: 06 máy nhánh - 16 máy nhánh. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card hiển thị số KX-TE82493/KX-TE82494

Card hiển thị số KX-TE82493/KX-TE82494   Vui lòng liên hệ

Card hiển thị số cho tổng đài Panasonic KX-TES824/TEB308. Cho phép hiển thị thông tin số điện thoại khách hàng trên điện thoại. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng.
Card DISA ghi âm lời chào Panasonic KX-TE82491

Card DISA ghi âm lời chào Panasonic KX-TE82491   Vui lòng liên hệ

Tổng đài Panasonic dung lượng trung bình

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)

Panasonic KX-TDA100D (32 CO – 120 máy nhánh)   Vui lòng liên hệ

Tổng đài Panassonic KX-TDA100D.Tích hợp sẵn 08 Trung kế - 24 máy nhánh, 4 Port Digital. Có khả năng nâng cấp lên 120 máy nhánh. Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh. Dòng sản phẩm mới nhất của Panasonic năm 2012. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Điện thoại trực lễ tân KX-DT333X

Điện thoại trực lễ tân KX-DT333X   Vui lòng liên hệ

Điện thoại lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100D, KX-TDA100/200, KX-TDA600 có 24 phím giám sát cho lễ tân. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng
Bàn giám sát 60 phím DSS KX-DT390X

Bàn giám sát 60 phím DSS KX-DT390X   Vui lòng liên hệ

Bàn giám sát DSS 60 phím cho tổng đài KX-TDA100D, KX-TDA100/200, KX-TDA600. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 12 tháng
Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1180

Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1180   Vui lòng liên hệ

Card 08 Trung kế, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1186

Card 08 trung kế Panasonic KX-TDA1186   Vui lòng liên hệ

Card 08 Trung kế, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D, gắn trên card KX-TDA1180. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176

Card mở rộng 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 16 máy nhánh, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Tích hợp hiển thị số. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Card mở rộng 24 máy nhánh Panasonic KX-TDA1178

Card mở rộng 24 máy nhánh Panasonic KX-TDA1178   Vui lòng liên hệ

Card mở rộng 24 máy nhánh, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D. Tích hợp hiển thị số. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng

Tổng đài Panasonic dung lượng lớn

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng lên tới 960 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng lên tới 960 máy nhánh   Vui lòng liên hệ

Tổng đài VoIP KX-TDA 600. Dung lượng mở rộng tối đa 960 máy nhánh, hệ thống đầy đủ bao gồm 01 khung chính KX-TDA600 và 03 khung mở rộng KX-TDA620, Tùy theo nhu cầu dử dụng mà có các cấu hình khác nhau. Xuất xứ: Panasonic Vietnam. Bảo hành: 15 tháng
Từ khoá: bo dam, bộ đàm, thuê bộ đàm, Hytera HYT, bộ đàm Hytera HYT, thue bo dam, bo dam Motorola, bộ đàm motorola, bo dam kenwood, bộ đàm kenwood, bo dam icom, bộ đàm icom, motorola, kenwood, icom, bo dam lisheng, bộ đàm lisheng, lisheng, bo dam chong chay no, bộ đàm chống cháy nổ, bo dam hang hai, bộ đàm hàng hải, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm cũ, tai nghe bộ đàm, pin bộ đàm, sạc bộ đàm, anten bộ đàm, bộ đàm giá rẻ, bộ đàm giá rẻ, HYT TC-508, HYT TC-580, Hytera HYT TC-580, Hytera HYT TC-508, Yanton, bộ đàm Yanton, bo dam yanton, Yanton T-350, Yanton T-518, TID, TID TD-V5, TID V5, TID TD V5, TID TD-V30, TID TD V30, TID V30, Máy bộ đàm SFE, Bộ đàm SFE, Máy bộ đàm SFE S510, SFE S510, Máy bộ đàm SFE S780H, SFE S780H, S780H, S510, Máy bộ đàm SFE S890Plus, bộ đàm SFE S890Plus, SFE S890Plus, SFE S890 Plus, SFE S890, bộ đàm SFE S890 Plus, bộ đàm Motorola VX-261, bo dam Motorola VX-261, motorola VX-261, Motorola VX261, VX-261, VX261, bộ đàm Motorola VX-264, bo dam Motorola VX-264, motorola VX-264, Motorola VX264, VX-264, VX264, bộ đàm Motorola VZ-20, bo dam Motorola VZ20, VZ-20, VZ20, bộ đàm Motorola VZ-28, bo dam Motorola VZ28, VZ-28, VZ28, tid q9, bo dam tid q9, bộ đàm tid Q9, TID TD-q9, bộ đàm sfe ST50, sfe ST50, EVX-261, EVX261, motorola EVX-261, motorola EVX261, bộ đàm motorola EVX-261, bộ đàm motorola EVX261, BD618, Hytera BD618, bộ đàm Hytera BD618, ,